HÌnh đại diện 16142 Lê Thị Nhất Hưng
Trả lời: ham luong giac voi bai toan dao dao dong dieu hoa
Bởi 16142 Lê Thị Nhất Hưng - Thứ sáu, 23 Tháng bảy 2010, 09:15 PM
 

bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra

góc thì tính trên đường tròn, li độ tính trên đường kính