HÌnh đại diện Admin Trắc Nghiệm
Gõ công thức toán học
Bởi Admin Trắc Nghiệm - Thứ hai, 13 Tháng bảy 2009, 11:23 AM
 
cac_ki_hieu_toan.pdf

Trong hệ thống đang được tích hợp bộ soạn thảo toán học LaTeX. Bộ soạn thảo này giúp xuất ra công thức toán học khio gõ váo các chữ theo cấu trúc dướu đây. Dưới đây là các ký hiệu dùng cho biểu thị các biểu tượng toán học:

Xem file gửi kèm để biết các qui ước cho các kí hiệu toán

Công thức toán học phải nằm bên trong cặp dấu đô la kép \$ \$ ...\$ \$ (viết liền),

$.$a^2 + b^2 = c^2$.$ cho kết quả a^2 + b^2 = c^2

Khi nhập một toán hạng mà chỉ số của nó có nhiều hơn 2 ký tự thì cần phải đặt các chỉ số đó trong cặp ngoặc bao {}.

$.$z = \sqrt{x^2 + y^2}$.$ cho kết quả z = \sqrt{x^2 + y^2}

$.$\sum_{k=1}^n k$.$ cho kết quả \sum_{k=1}^n k

$.$\frac{n(n+1)}{2}$.$ cho kết quả \frac{n(n+1)}{2}

$.$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$.$ cho kết quả \lim_{x\to\infty}f(x)= 0

$.$\vec B$.$ cho kết quả \vec B

*****************************

Để soạn nhanh công thức, hoặc soạn công thức phức tạp , bạn có thể soạn trong MathTyppe 6.0 rồi copy ra khung soan thảo:
+ Mở MathType lên
+ Cấu hình trong MathType như sau : bạn vào Preferences/Translator/
chọn Tex-PlainTex. OK
+ Gõ công thức toán như bình thường. Sao đó bôi đen và chọn copy công thức vừa gõ (Ctrl + C)
+ Vào Kkhung soạn thảo trong "Lớp học vật lý", paste vào (Ctrl + V)
+ Tới đây là OK rồi. Sửa các dấu $$ lại cho cùng trên một hàng cho đẹp.
+ Xuống hàng viết tiếp các nội dung khác.
Tải về MathType tại đây: tải MathType