HÌnh đại diện 115503 Trần Thu Hà
2 câu sóng cơ
Bởi 115503 Trần Thu Hà - Thứ tư, 10 Tháng mười một 2010, 11:11 PM
 
giúp t 2 câu này nhé thanks

Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm. Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có ly độ 1cm thì ly độ tại Q:

Câu trả lời của bạn:

A. -1 cm.

B. 0,5 cm.

C. 1 cm.

D. 0 cm.

d/a D

Hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 50Hz, trong môi trường chất lỏng. Xét về 1 phía đường trung trực S1S2 ta thấy vân bậc K đi qua điểm A với hiệu số đường đi là 1,5 cm và vân bậc K + 3 (cùng loại với vân bậc K) đi qua điểm B với hiệu đường đi là 3 cm. Vận tốc truyền sóng trong chất lỏng là:

Câu trả lời của bạn:

A. 40 cm/s.

B. 30 cm/s.

C. 20 cm/s.

D. 25 cm/s.


HÌnh đại diện 114780 kiến vụ
Trả lời: 2 câu sóng cơ
Bởi 114780 kiến vụ - Thứ bảy, 13 Tháng mười một 2010, 02:30 PM
 
HÌnh đại diện 118450 nguyen xuan long
Trả lời: 2 câu sóng cơ
Bởi 118450 nguyen xuan long - Thứ bảy, 4 Tháng mười hai 2010, 09:47 PM
 

Câu 1nè Cười lớn

       uo=1cos(20pjt) =>up=1cos(20pjt- fjp) & uq=1cos(20pjt- fjp- 20pj*PQ/v)

         =>uq=1cos(20pjt- fip- 20pj*15/40) =1cos(20pjt- fip+ pj/2) =1sin(20pjt -fip)

=>up^2+ uq^2 = 1=> uq= 0 khi up= 1.     D nhe^^!. chat vat. danh mai moi xong=D      

Cau 2ne:

G/su A,B dao dong cuc dai=>AS1-AS2=klamda=1.5; BS1- BS2=(k+3)lamda=3

=>3lamda=1.5=> lamda=0.5(cm)=>v=lamda*f=50*0.5=25(cm/s).

ax,lai D. De khong=.=!

HÌnh đại diện 119922 nguyễn minh đức
Trả lời: 2 câu sóng cơ
Bởi 119922 nguyễn minh đức - Thứ sáu, 10 Tháng mười hai 2010, 12:14 AM
 
Xem và downlaod video vật lý