HÌnh đại diện 123863 lk_giang
song anh sang
Bởi 123863 lk_giang - Thứ sáu, 7 Tháng một 2011, 02:52 PM
 
mau sac anh sang phu thuoc vao gi
HÌnh đại diện 135794 Trần Thiện Đức
Trả lời: song anh sang
Bởi 135794 Trần Thiện Đức - Chủ nhật, 10 Tháng tư 2011, 07:30 PM
 

buoc song

HÌnh đại diện 135860 nguyenvansy
Trả lời: song anh sang
Bởi 135860 nguyenvansy - Chủ nhật, 10 Tháng tư 2011, 11:59 PM
 
cai nay co hai cach tra loi do la phu thuoc vao buoc song cung dung ma phu thuoc vao tan so cung dung vi van toc la ko doi ma.
HÌnh đại diện 116678 nguyen trung hieu
Trả lời: song anh sang
Bởi 116678 nguyen trung hieu - Thứ bảy, 30 Tháng tư 2011, 10:30 PM
 

theo mjh thj mau sac khong phu thuoc vao bat cu dieu gi ca

vi moi anh sanh don sac dc xac dinh co ban la 1 "mau sac " ma