HÌnh đại diện 124848 long
bai tap ve dien
Bởi 124848 long - Thứ sáu, 14 Tháng một 2011, 12:04 AM
 
nối 2 cực cua 1 may phát điên xoay chiều vao 2 đầu đoạn mạch AB gồm điển trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở của các cuộn day máy phát.Khi roto của máy qua điều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là \sqrt{}3A.Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là?