HÌnh đại diện 128460 nguyễn văn quyết
mong các bạn giải giúp mình bài sóng ánh sáng này
Bởi 128460 nguyễn văn quyết - Thứ hai, 21 Tháng hai 2011, 02:37 PM
 
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Iâng, nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc với ánh sáng λ_1= 0,6 μm thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm; nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng λ_1 và λ_2, người ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm, bước sóng của bức xạ λ_2 là
A. 0,38 μm.
B. 0,65 μm.
C. 0,4 μm.
D. 0,76 μm
HÌnh đại diện 11108 lam hoang minh tuan
Trả lời: mong các bạn giải giúp mình bài sóng ánh sáng này
Bởi 11108 lam hoang minh tuan - Thứ tư, 23 Tháng hai 2011, 03:40 PM
 
bài này bạn có thể giải như sau:
ta có, khi làm tn với ánh sáng đơn sắc \lambda 1 thì có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm\Rightarrow 5i1=9\Rightarrow i1=1,8mm
khi làm tn với \lambda 1 và \lambda \lambda 2 thì từ một điểm M cách vân trung tâm 10,8mm đến vân trung tâm có 3 vân trùng màu với vân trung tâm và tại M là một trong vân đó. ta biết rằng 3 vân cùng màu này cách đều nhau nên vân cùng màu và gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm 1 đoạn: \frac{10,8}{3}=3,6mm
\Rightarrow k1i1=3,6\Rightarrow k1=\frac{3,6}{i1}=\frac{3,6}{1,8}=2
mà muốn vân sáng trùng màu với vân trung tâm ta có điều kiện:
k1\lambda 1=k2\lambda 2 \Leftrightarrow k2\lambda 2=2.0,6\mu m
\Rightarrow \lambda 2=\frac{1,2\mu m}{k2} với k2=1,2,3....
từ đó suy ra được \lambda 2=0,4\mu m