HÌnh đại diện 116678 nguyen trung hieu
Trả lời: Xin hỏi?
Bởi 116678 nguyen trung hieu - Thứ bảy, 30 Tháng tư 2011, 10:34 PM
 

toan hoc noi[...] la doan vay phai tinh ca o cac diem dau(do la ca 2 diem MN)

con(...) la tinh trong doan ko tinh 2 dim dau( ko tinh 2 diem MN)

do lka theo mjh thoi nhe co gi sai dung cuoi