HÌnh đại diện 138236 minh
Trả lời: bài tập về giao thoa sóng
Bởi 138236 minh - Chủ nhật, 24 Tháng tư 2011, 06:25 AM
 
khi cac vang sang trung nhau