hh
Diễn đàn -> dao động LC mới lạ,cần mọi người giúp
Bởi 215004 sun - Chủ nhật, 10 Tháng sáu 2012, 02:59 PM
 
mạch LC dao động với chu kì T.Tại thời điểm nào đó trong mạch có i=8pi.10(-3)A và đang tăng,sau đó 3T/4 thì q=2.10(-9)c.tìm T=?