HÌnh đại diện 60849 Khổng Phước Tài
Diễn đàn -> Bài tập vật lí lớp 10 Động lực học!!! -> Trả lời: Bài tập vật lí lớp 10 Động lực học!!!
Bởi 60849 Khổng Phước Tài - Thứ tư, 11 Tháng năm 2011, 11:36 AM
 
câu 1: vì dữ liệu cùng với đề không nói đến chuyển động kiểu gì nên theo mình bạn chỉ cần áp dụng công thức s=vt=25*0.5=12.5m.....vậy thôi
câu 2
+ áp dụng v=v0+at => t=(v-v0)/a=((3*10^8)*(1/10))/9.8= ...A...
+ s=v0t+0.5at^2=0.A+0.5*9.8*A^2=....B....