HÌnh đại diện 11108 lam hoang minh tuan
Diễn đàn -> bài tập về sóng dừng -> Trả lời: bài tập về sóng dừng
Bởi 11108 lam hoang minh tuan - Thứ tư, 23 Tháng hai 2011, 03:45 PM
 
theo kinh nghiệm của mình thì đó là 2 đầu cố định!

HÌnh đại diện 11108 lam hoang minh tuan
Diễn đàn -> mong các bạn giải giúp mình bài sóng ánh sáng này -> Trả lời: mong các bạn giải giúp mình bài sóng ánh sáng này
Bởi 11108 lam hoang minh tuan - Thứ tư, 23 Tháng hai 2011, 03:40 PM
 
bài này bạn có thể giải như sau:
ta có, khi làm tn với ánh sáng đơn sắc \lambda 1 thì có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm\Rightarrow 5i1=9\Rightarrow i1=1,8mm
khi làm tn với \lambda 1 và \lambda \lambda 2 thì từ một điểm M cách vân trung tâm 10,8mm đến vân trung tâm có 3 vân trùng màu với vân trung tâm và tại M là một trong vân đó. ta biết rằng 3 vân cùng màu này cách đều nhau nên vân cùng màu và gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm 1 đoạn: \frac{10,8}{3}=3,6mm
\Rightarrow k1i1=3,6\Rightarrow k1=\frac{3,6}{i1}=\frac{3,6}{1,8}=2
mà muốn vân sáng trùng màu với vân trung tâm ta có điều kiện:
k1\lambda 1=k2\lambda 2 \Leftrightarrow k2\lambda 2=2.0,6\mu m
\Rightarrow \lambda 2=\frac{1,2\mu m}{k2} với k2=1,2,3....
từ đó suy ra được \lambda 2=0,4\mu m