HÌnh đại diện 140133 kimjunsu
Diễn đàn -> help -> Trả lời: help
Bởi 140133 kimjunsu - Thứ ba, 3 Tháng năm 2011, 11:20 AM
 
pan co de thi hs joi li lop 10 mjh gui ho cho mjh cai
ok
thak truoc nha

HÌnh đại diện 140133 kimjunsu
Diễn đàn -> help -> Trả lời: help
Bởi 140133 kimjunsu - Thứ ba, 3 Tháng năm 2011, 11:18 AM
 
pan o dau zay

HÌnh đại diện 140133 kimjunsu
Diễn đàn -> help -> Trả lời: help
Bởi 140133 kimjunsu - Thứ ba, 3 Tháng năm 2011, 11:17 AM
 
pan chi can cham chj mot chut
hay hoc thuoc lau cac cog thuc trong sach dong thoi lam nhieu bai tap, tham khao nhiu sach the thui
cot van la do y thuc cua pan
minh chi gop y nhu vay thui
mog pan thak ho cho mjh cai nha

HÌnh đại diện 140133 kimjunsu
Diễn đàn -> hoi ty k fai
Bởi 140133 kimjunsu - Thứ ba, 3 Tháng năm 2011, 11:13 AM
 
o day k co de thi hs gioi li lop 10 ak
neu ai co thi post len cho ca nha cung tham khao