HÌnh đại diện 141510 dang phi
Diễn đàn -> vat li hat nhan
Bởi 141510 dang phi - Thứ ba, 10 Tháng năm 2011, 12:55 PM
 

de do chu ki ban ra cua mot mau phong xa nguoi ta dung mot may dem xung .Biet  trong t1=2h dau dem duoc X1 xung .Sau do t2=3h ke tu luc bat dau thi dem duoc X2 xung .Biet X2=2,3X1 .Tinh chu ki ban ra cua mau phong xa tren.

A.4h22p               B.4h32p              C.4h42p            D.4h52p


Xem và downlaod video vật lý