HÌnh đại diện 144677 Minh
Diễn đàn -> bài tập con lắn lò xo lớp 12 - giải dùm mình với. thank u! -> Trả lời: bài tập con lắn lò xo lớp 12 - giải dùm mình với. thank u!
Bởi 144677 Minh - Thứ ba, 31 Tháng năm 2011, 10:36 AM
 
lực đàn hồi hay cái gì, lực có cường độ bao nhiều là sao :-ss chịu hản

HÌnh đại diện 144677 Minh
Diễn đàn -> help -> Trả lời: help
Bởi 144677 Minh - Thứ ba, 31 Tháng năm 2011, 10:34 AM
 
học công thức , làm nhiều bài tập một thời gian cảm thấy rễ thôi mà :D. Lý nó không bắt tư duy nhiều như Toán đâu . cố gắng là Ok