HÌnh đại diện 147335 nguyễn duy tăng
Diễn đàn -> bài tập về sóng dừng -> Trả lời: bài tập về sóng dừng
Bởi 147335 nguyễn duy tăng - Chủ nhật, 12 Tháng sáu 2011, 09:22 PM
 
ta phải coi một đầu dao động với tần số f là đầu cố định bạn ạ

HÌnh đại diện 147335 nguyễn duy tăng
Diễn đàn -> bài tập về sóng dừng -> Trả lời: bài tập về sóng dừng
Bởi 147335 nguyễn duy tăng - Chủ nhật, 12 Tháng sáu 2011, 09:22 PM
 
ta phải coi một đầu dao động với tần số f là đầu cố định bạn ạ

HÌnh đại diện 147335 nguyễn duy tăng
Diễn đàn -> từ vi mô đến vĩ mô
Bởi 147335 nguyễn duy tăng - Chủ nhật, 12 Tháng sáu 2011, 09:19 PM
 
đường kính thiên hà lớn bao nhiêu?
A.khoảng 104 năm ánh sáng
B.khoảng 105 năm ánh sáng
C.khoảng 106 năm ánh sáng
D.khoảng 107 năm ánh sáng

đáp án B

Xem và downlaod video vật lý