HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Diễn đàn -> vật lí 10 -> Trả lời: vật lí 10
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ tư, 7 Tháng chín 2011, 05:57 PM
 
kiến thức vật lí lớp 10 hồi đầu mới học tui kungx chẳng hiểu gì lắm nhưng cứ từ từ rôi hiểu ra thôi!

HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Diễn đàn -> song dung -> Trả lời: song dung
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ bảy, 3 Tháng chín 2011, 05:38 PM
 
sai rồi, có bài là bụng có bài là nút, tùy theo giả thiết. Trong sgk có bài tập âm giao thoa là nút nhưng nếu đọc bài tập trong các sách thì có bài là bụng có bài là nút


HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Diễn đàn -> GIUP MINH GIAI bai nay phan song co nha -> Trả lời: GIUP MINH GIAI bai nay phan song co nha
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 01:34 PM
 
người ta hỏi số điểm trên CD cùng pha với nguồn cơ mà! Sao lại tính hiệu đường đi chia lamda? công thức này để tính số cưc đại treen1 đoạn bất kì chớ!

HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Diễn đàn -> song dung -> Trả lời: song dung
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 01:10 PM
 
cái đầu gắn với âm thoa đó tùy từng bài thôi, có bài thì là bụng có bài thì là nút