HÌnh đại diện 186725 duyphuong
Diễn đàn -> bài tập về sóng dừng -> Trả lời: bài tập về sóng dừng
Bởi 186725 duyphuong - Thứ hai, 13 Tháng hai 2012, 09:03 PM
 
song dung la song co cac nut va cac bung co dinh trong khong gian