HÌnh đại diện 193177 Quý
Diễn đàn -> Bài tập vật lí lớp 10 Động lực học!!! -> Trả lời: Bài tập vật lí lớp 10 Động lực học!!!
Bởi 193177 Quý - Thứ tư, 7 Tháng ba 2012, 01:45 AM
 
1/ Vận tốc xe đang chạy là vận tốc trung bình.
đổi đv : 90km/k = (90.1000m)/3600s = 25 (m/s)
Quãng đường xe đi được trong khoảng 0,5 s :

s = v.Δt = 25.0,5 =12,5 (m)

2/ Tóm tắt :
a = 9,8 m/s²
trạng thái nghỉ Vo = 0
V = 1/10 .c = 1/10 . 3.10^8 = 3.10^7 m/s

Giải
a/
ta có : V = Vo.t + a.t ==> t = V/a ≈ 3,06.10^6 s ≈ 850 h.
b/
ta có : s = Xo + 0,5. at² = 0,5.9,8.(3,06.10^6)² = 45,88164. 10^12 m

HÌnh đại diện 193177 Quý
Diễn đàn -> Giup minh vs, minh yeu' phan bt qua'!!!!!!!!!!!! Help me!!!! Thank you!!!!!! -> Trả lời: Giup minh vs, minh yeu' phan bt qua'!!!!!!!!!!!! Help me!!!! Thank you!!!!!!
Bởi 193177 Quý - Thứ tư, 7 Tháng ba 2012, 12:47 AM
 
Yếu phần bài tập gì? lớp mấy?