HÌnh đại diện 196028 Trần Hoàng Sơn
Diễn đàn -> ban nao lop 12 trao doi chut kinh nghiem hoc ly zoi hanh. na: Dau_tax_nho_style_9x -> Trả lời: ban nao lop 12 trao doi chut kinh nghiem hoc ly zoi hanh. na: Dau_tax_nho_style_9x
Bởi 196028 Trần Hoàng Sơn - Thứ ba, 10 Tháng tư 2012, 08:31 PM
 
Luyện nhiều thôi. Không còn cách nào khác đâu.

HÌnh đại diện 196028 Trần Hoàng Sơn
Diễn đàn -> nạp coin rồi vẫn không làm được các bài thi -> Trả lời: nạp coin rồi vẫn không làm được các bài thi
Bởi 196028 Trần Hoàng Sơn - Thứ bảy, 7 Tháng tư 2012, 10:59 PM
 
Khi vào làm thấy báo la Could not create new attempt
Sao lại thế nhỉ

HÌnh đại diện 196028 Trần Hoàng Sơn
Diễn đàn -> nạp coin rồi vẫn không làm được các bài thi
Bởi 196028 Trần Hoàng Sơn - Thứ bảy, 7 Tháng tư 2012, 10:56 PM
 
Ad kiểm tra giúp