HÌnh đại diện 206622 PHUOC
Diễn đàn -> bai nay khó thật . mấy bạn giúp mình với !!
Bởi 206622 PHUOC - Thứ bảy, 12 Tháng năm 2012, 09:53 AM
 
Cho một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm H và một tụ điện có điện dung . Dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin(100πt – π/6) A. Tại thời điểm ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị V. Tính I0?
Câu trả lời của bạn:
A.
B.
C.
D.

Xem và downlaod video vật lý