HÌnh đại diện 212000 Nguyễn Duy Minh Huyền
Diễn đàn -> ai giúp mình bài này nha. thank trước -> Trả lời: ai giúp mình bài này nha. thank trước
Bởi 212000 Nguyễn Duy Minh Huyền - Thứ bảy, 26 Tháng năm 2012, 09:13 PM
 
T=0.2pi
F=kx, F=1N=> x=1cm, dùng đường tròn => t=2T/6=>B