HÌnh đại diện 212513 Phan Nhu Hong
Diễn đàn -> jup mjnh pai nay vs
Bởi 212513 Phan Nhu Hong - Thứ năm, 31 Tháng năm 2012, 01:07 PM
 
1 vật co khoi lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo co độ cứng k=200N/m đàu kia của lo xo gắn chạt vao tường. vật và lò xo dặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sat ko dáng kể.đặt vat thứ 2 có khối lượng m2=3.75kg sát vơi vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8cm. khi thả nhẹ chúng ra lò xo đảy 2 vật về 1 phía. lấy pi(3.14)^2 =10 khi lò xo giãn cực đại lần đàu tiên thì 2 vật cách nhau 1 đoạn là bao nhiu?


HÌnh đại diện 212513 Phan Nhu Hong
Diễn đàn -> ai muon hoc nhom mon ly vs minh k? -> Trả lời: ai muon hoc nhom mon ly vs minh k?
Bởi 212513 Phan Nhu Hong - Thứ tư, 30 Tháng năm 2012, 07:41 AM
 
hoc nhu tnao vay pan...
mjnh tgia vs nha