HÌnh đại diện 216898 vuong
Diễn đàn -> lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj ! -> Trả lời: lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj !
Bởi 216898 vuong - Thứ bảy, 23 Tháng sáu 2012, 07:15 AM
 
sao kaj do chua gap bao jo ka nhj ?ma sao cug thaks you moj ng n' ...

HÌnh đại diện 216898 vuong
Diễn đàn -> lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj ! -> Trả lời: lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj !
Bởi 216898 vuong - Thứ năm, 21 Tháng sáu 2012, 02:57 PM
 
dap an la 10 - sao ma mjh k ke het dk cac buc sog do zay.
pan nao gjaj thjh gjum mjh kaj xem mjh saj o dau ma ke dk co 9 buc sog thoj !

HÌnh đại diện 216898 vuong
Diễn đàn -> lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj ! -> Trả lời: lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj !
Bởi 216898 vuong - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 01:57 PM
 
pan gjup mjh kaj nha!
sao mjh dua vao so do chuyen muc nag luong cua ngtu hjdro thj chj dem dk co 9 vach :4vach o day lajman,3 vach o day ban me va 2 vach o day pasen!
Do e cđ tu quy dao O ve quy dao K nen chj co toj da 9 buc xa thoj ?

HÌnh đại diện 216898 vuong
Diễn đàn -> lượng tử ánh sáng -nhờ moj nguoj gjaj gjum kaj !
Bởi 216898 vuong - Thứ hai, 18 Tháng sáu 2012, 10:13 AM
 
Khi kích thích nguyên tử hjđrô ở trạng thái cơ bản bằng vjệc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thich hợp,bán kính qũy đạo dừng của e tăng lên 25 lần.Số các bức xạ ma nguyên tử có thể phát ra là ?

~~> nhờ mọj ngườj gjảj gjùm cho tôj bàj này káj nha ! trân thành cảm ơn !

HÌnh đại diện 216898 vuong
Diễn đàn -> lượng tử ánh sáng
Bởi 216898 vuong - Thứ hai, 18 Tháng sáu 2012, 10:03 AM
 
Khi kích thích nguyên tử hjđrô ở trạng thái cơ bản bằng vjệc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thich hợp,bán kính qũy đạo dừng của e tăng lên 25 lần.Số các bức xạ ma nguyên tử có thể phát ra là ?

~~> nhờ mọj ngườj gjảj gjùm cho tôj bàj này káj nha ! trân thành cảm ơn !