HÌnh đại diện 218153 phamquanghuy
Diễn đàn -> giải giúp mình đi mấy pạn ơi -> Trả lời: giải giúp mình đi mấy pạn ơi
Bởi 218153 phamquanghuy - Thứ ba, 26 Tháng sáu 2012, 12:12 AM
 
anfa=6,6

HÌnh đại diện 218153 phamquanghuy
Diễn đàn -> ai muon hoc nhom mon ly vs minh k? -> Trả lời: ai muon hoc nhom mon ly vs minh k?
Bởi 218153 phamquanghuy - Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 10:37 PM
 
cho minh hoc voi

HÌnh đại diện 218153 phamquanghuy
Diễn đàn -> con lac don.cac b giai ho minh voi
Bởi 218153 phamquanghuy - Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 10:36 PM
 
1 con lắc đơn có chiều dài 1m,dao động điều hòa tại nơi có gia tốc a=10m\s2.anfa0=0,1(rad).tại vị trí dây treo có anfa=0,01(rad)thì gia tốc cùa vật là:
A0,1(m\s2) B0.0989(m\s2) C0,17(m\s2) D0,14(m\s2)