HÌnh đại diện 223361 Nguyen Viet Dung
Diễn đàn -> giúp mình với các pro -> Trả lời: giúp mình với các pro
Bởi 223361 Nguyen Viet Dung - Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 09:36 PM
 
độ giảm chu kì mà bạn, đâu phai giảm biên độ