HÌnh đại diện 226545 Pham duc
Diễn đàn -> dao dong dieu hoa -> Trả lời: dao dong dieu hoa
Bởi 226545 Pham duc - Thứ ba, 14 Tháng tám 2012, 09:45 AM
 
Thuộc lý thuyết,và fảj biết áp dụng la xog

HÌnh đại diện 226545 Pham duc
Diễn đàn -> GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC -> Trả lời: GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC
Bởi 226545 Pham duc - Thứ ba, 14 Tháng tám 2012, 09:41 AM
 
Dat u= căn(x^2-8x+2)
sau do suy ra pt
u^2-3=2u.gjaj ra la ok