HÌnh đại diện 227000 trang
Diễn đàn -> Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx -> Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 227000 trang - Thứ năm, 23 Tháng tám 2012, 06:26 AM
 
góc quay tính từ lúc t = 0 tại x=0 đi theo chiều dương đến vị trí biên A rồi quay lại vị trí -A/2, vì A > delta l nên Fmin tại vị trí delta l tức là vị trí -A/2
ra T/12 + T/2= 7/30 s

HÌnh đại diện 227000 trang
Diễn đàn -> bạn nào biết cách giải chỉ mình vs (dđc) -> Trả lời: bạn nào biết cách giải chỉ mình vs (dđc)
Bởi 227000 trang - Thứ hai, 20 Tháng tám 2012, 07:26 PM
 
ukm vì tần số góc ômega bằng căn g/(độ dãn tại vị trí cân bằng)
đây là công thức tính tần số góc của con lắc lò xo treo thẳng đứng mà

HÌnh đại diện 227000 trang
Diễn đàn -> giải giúp mình bài khó này với (dao động cơ) -> Trả lời: giải giúp mình bài khó này với (dao động cơ)
Bởi 227000 trang - Thứ năm, 16 Tháng tám 2012, 09:11 AM
 
cậu dùng công thức 4 bình tìm ra x tại vị trí có vân tốc bằng A.ômega/2 là A.căn 3/2
sau đó sử dùng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dđ đh, tại biên vật có vận tốc bằng ko nên vật sẽ bắt đầu đi từ biên đến vị trí có x = A.căn3/2, tìm đc góc quét được trên đường tròn là pi/6 suy ra thời gian đi hết quang đường từ biên đến A.căn3/2 là T/12
mà vân tốc trung bình bằng quãng đường / thời gian và = (A - A.căn3/2) : (T/12) vậy là ra

HÌnh đại diện 227000 trang
Diễn đàn -> bạn nào biết cách giải chỉ mình vs (dđc) -> Trả lời: bạn nào biết cách giải chỉ mình vs (dđc)
Bởi 227000 trang - Thứ năm, 16 Tháng tám 2012, 08:56 AM
 
bằng 0 cậu ak!
có g, có tần số góc c tính đc độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng, ra 4cm đúng bằng biên độ, mà tại biên trên, nên lực đàn hồi tại đây bằng 0