HÌnh đại diện 291669 vuhaiquan_11b3
Diễn đàn -> tìm cường độ dòng điện cực đại
Bởi 291669 vuhaiquan_11b3 - Thứ sáu, 15 Tháng mười một 2013, 03:37 PM
 
Bài 1: Khi bị đốt nóng, catốt của một ống tia catốt phát ra 1,8.10^16 electron mỗi giây. Khi đặt vào hai cực của ống một hiệu điện thế U=400V thì tất cả các electron phát ra sẽ đến được anôt. Biết e=1,6.10^−19C . Tìm cường độ dòng anôt cực đại .

HÌnh đại diện 291669 vuhaiquan_11b3
Diễn đàn -> tìm khối lượng niken
Bởi 291669 vuhaiquan_11b3 - Thứ sáu, 15 Tháng mười một 2013, 03:36 PM
 
1) Đương lượng hóa học của niken là 28,95g/mol. Một điện lượng 10Cchạy qua chất điện phân tương ứng sản ra trên catôt, tìm khối lượng niken được giải phóng ra:

a.10,3 mgNi
b.0,03 mgNi
c.0,3 mgNi
d.3 mgniken