HÌnh đại diện 310666 nguyễn thị thanh hằng
Diễn đàn -> giao thoa young
Bởi 310666 nguyễn thị thanh hằng - Thứ ba, 17 Tháng sáu 2014, 02:15 PM
 
trong giao thoa young khe s được chiếu đồng thời 3 bức xạ đỏ, lục,làm lần lượt là 0,64;0,54 và lamđa 3 chưa biết.a=2mm D=2m.dufngkisnh lọc sắc lọt 2 bức xạ đỏ và lam.Người ta thấy ở bức xạ bậc 0,3,6...có sự trùng khít với cực đại lam. Bước sóng màu lam từ 0,45 đến 0,51.bước sóng bức xạ lam là?

HÌnh đại diện 310666 nguyễn thị thanh hằng
Diễn đàn -> giao thoa young
Bởi 310666 nguyễn thị thanh hằng - Thứ ba, 17 Tháng sáu 2014, 02:15 PM
 
trong giao thoa young khe s được chiếu đồng thời 3 bức xạ đỏ, lục,làm lần lượt là 0,64;0,54 và lamđa 3 chưa biết.a=2mm D=2m.dufngkisnh lọc sắc lọt 2 bức xạ đỏ và lam.Người ta thấy ở bức xạ bậc 0,3,6...có sự trùng khít với cực đại lam. Bước sóng màu lam từ 0,45 đến 0,51.bước sóng bức xạ lam là?