HÌnh đại diện 105 Mr. Trần
Diễn đàn -> ADmin???? -> Trả lời: ADmin????
Bởi 105 Mr. Trần - Thứ năm, 5 Tháng mười một 2009, 02:37 PM
 
Một số đê thi có thể thể hiện trên nhiều trang. Nếu bạn chỉ thấy 10 - 15 câu mà đề thi báo trước là có đến 25-40 câu thì bạn cần chú ý chuyển sang trang tiếp theo khi đã làm xong các câu ở trang 1. Còn nếu đề chỉ có 10-15 câu thì dĩ nhiên là không có câu 15 trở đi rồi!

Xem và downlaod video vật lý