HÌnh đại diện 357961 SON
Diễn đàn -> động lưc học chất điểm
Bởi 357961 SON - Chủ nhật, 4 Tháng mười hai 2016, 07:58 PM
 
một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s.tính thời gian mà quả đương ô tô đi được cho đến khi dừng lại.biết k=0,6.g=9,8m/s2

Xem và downlaod video vật lý