4/7/2007

GV Vật Lí & Công Nghệ THPT


Số ID: 9070
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Đà Nẵng
Địa chỉ email:lethaitrung_060378@yahoo.com
Trang Web:http://ltt-physics.violet.vn
Yahoo ID:lethaitrung_060378
Số điện thoại:0905417191
Các kho trắc nghiệm:Kho trắc nghiệm vật lý 10 song ngữ Anh - Việt của thầy Nguyễn Đông Hải, Kho Trắc nghiệm lớp 10 Thư Viện Vật Lý, Kho trắc nghiệm chương I - Lớp 11 (Chương trình chuẩn) - Thầy Lê Thái Trung, Kho trắc nghiệm chương I - Lớp 12 (Chương trình chuẩn) - Thầy Lê Thái Trung
Truy cập lần đầu:Thứ sáu, 14 Tháng tám 2009, 03:23 PM  (12 years 327 ngày)
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 6 Tháng một 2011, 05:30 PM  (11 years 182 ngày)
Sở thích: Physics, IT, Math