HÌnh đại diện 144793 thong
Số ID: 144793
Các kho trắc nghiệm:Sóng cơ học - Sóng âm
Truy cập lần đầu:Thứ bảy, 3 Tháng chín 2011, 09:40 AM  (10 years 347 ngày)
Truy cập gần nhất:Thứ bảy, 10 Tháng chín 2011, 12:42 PM  (10 years 340 ngày)