HÌnh đại diện 220355 hai yen
Số ID: 220355
Các kho trắc nghiệm:Sóng cơ học - Sóng âm
Truy cập lần đầu:Thứ sáu, 29 Tháng sáu 2012, 08:24 PM  (10 years 8 ngày)
Truy cập gần nhất:Thứ sáu, 29 Tháng sáu 2012, 09:17 PM  (10 years 8 ngày)
 
     
Xem và downlaod video vật lý