naruto
Số ID: 199005
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:nghệ an
Địa chỉ email:hoangtu_nhananh@yahoo.com
Số điện thoại:1900100 có
Truy cập lần đầu:Chủ nhật, 8 Tháng bảy 2012, 09:29 AM  (10 years)
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 4 Tháng bảy 2013, 04:54 PM  (9 years 4 ngày)
Sở thích: đọc truyện cười