HÌnh đại diện 24904 Tuấn Quốc
Số ID: 24904
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:HCM
Địa chỉ email:tuanquoc511@yahoo.com
Các kho trắc nghiệm:Kho trắc nghiệm lớp 12 Ban cơ bản - HK 1, Kho trắc nghiệm lớp 12 Ban cơ bản - HK 2, TIẾN TỚI TƯƠNG LAI, Kho trắc nghiệm lớp 12 HK 1, Dao động cơ, Dòng điện xoay chiều, Dao động điện từ - sóng điện từ, Học vật lý lớp 12 bằng trắc nghiệm của Nguyễn Nguyễn, Kho trắc nghiệm lớp 12, kho trắc nghiệm về chương dao động cơ và sóng cơ, Kho trac nghiem TTGDTX 2 Thai Thuy , Sóng cơ học - Sóng âm, Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng, Vật lý hạt nhân, Cơ học vật rắn, Từ vi mô đến vĩ mô, Kho trắc nghiệm lớp 12 NC - Thầy Trantrungtruc, Kho trắc nghiệm chương I - Lớp 11 (Chương trình chuẩn) - Thầy Lê Thái Trung, Kho trắc nghiệm chương I - Lớp 12 (Chương trình chuẩn) - Thầy Lê Thái Trung, ...
Truy cập lần đầu:Thứ hai, 6 Tháng bảy 2009, 12:53 PM  (13 years 43 ngày)
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 13 Tháng chín 2009, 08:29 AM  (12 years 340 ngày)
Roles:Course creator