HÌnh đại diện Trần Triệu Phú


\oint_{life}^{death}{my life}= ???


Số ID: 5705
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:BÌnh Thuận
Trang Web:thuvienvatly.com
Skype ID:trieuphu05 Trạng thái
Yahoo ID:trieuphu05
Các kho trắc nghiệm:Ôn luyện kiến thức Vật lý - dành cho lớp 10 THTH. ĐHSP - Thầy Trần Triệu Phú
Truy cập lần đầu:Thứ ba, 7 Tháng bảy 2009, 11:43 AM  (13 years 83 ngày)
Truy cập gần nhất:Thứ sáu, 17 Tháng ba 2017, 04:51 PM  (5 years 193 ngày)
Sở thích: công nghệ, vật lý, khoa học, internet, music, picture, natural
 
     
Xem và downlaod video vật lý